Zakończono rekrutację do projektu ERASMUS+ „Krok ku Europie”

Nagłówek prezentujący loga

 

logo szkoły

 

Zakończyła się rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Krok ku Europie”, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 40 uczniów Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie wyjedzie na staż zagraniczny do Grecji.

Wsparciem zostanie objętych 40 uczniów klas II i III, uczących się w zawodach Technik Ekonomista, Technik Obsługi Turystycznej oraz Technik Organizacji Reklamy, którzy zostali wybrani wg określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokonała Komisja Rekrutacyjna, w skład której weszli przedstawiciele szkoły.

Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez nich Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. W rekrutacji wzięło udział 50 osób, z czego 40 osób trafiło na listę główną. Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji, utworzyły listę rezerwową, która bierze udział we wszystkich przygotowaniach, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, być gotowym do jego zastąpienia. Każdy uczeń, który nie znalazł się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.

Lista rankingowa znajduje się w gabinecie koordynatora, gdzie można także uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat projektu.