Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – 3 września 2018  roku.

Klasy pierwsze – godzina 8:00

Klasy II – IV – godzina 10:30

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych :  4 września 2018  roku godzina 17:00

Zebrania dla rodziców uczniów klas II – IV  :  11  września 2018 roku godzina 17:00