Matura

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

AKTUALIZACJA z 20 maja 2020r

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

CZĘŚĆ USTNA

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Czerwiec 2020r. Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr*
9 wtorek matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna pp+pr
10 środa język angielski - pp język angielski – pr+dj
11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13,14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka - pr filozofia - pp
filozofia - pr
16 wtorek biologia - pp
biologia - pr
wiedza o społeczeństwie - pp
wiedza o społeczeństwie - pr
17 środa chemia - pp
chemia - pr
informatyka - pp
informatyka - pr
18 czwartek język niemiecki - pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
19 piątek geografia - pp
geografia - pr
historia sztuki - pp
historia sztuki - pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język włoski – pp
język łemkowski - pp
język łemkowski - pr
język włoski – pr
język włoski – dj
23 wtorek język francuski - pp język francuski – pr
język francuski – dj
24 środa fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia / fizyka - pr
historia - pp
historia - pr
25 czwartek język hiszpański - pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
26 piątek język rosyjski - pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
27,28 – sobota, niedziela
29 poniedziałek Języki mniejszości narodowych – pp,
Język kaszubski – pp
Język kaszubski – pr
język mniejszości narodowych - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr
 
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

*pp – poziom podstawowy pr – poziom – rozszerzony dj – poziom dwujęzyczny

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

 

CZĘŚĆ USTNA

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Lipiec 2020r. Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 środa biologia – pp, pr
wos – pp, pr
geografia – pp, pr
informatyka – pp, pr
9 czwartek język polski – pp**
języki mniejszości narodowych – pp
matematyka – pp
10 piatek język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
język angielski – pr**
język angielski – dj**
język francuski – pr**
język francuski – dj**
język hiszpański – pr**
język hiszpański – dj**
język niemiecki – pr**
język niemiecki – dj**
język rosyjski – pr**
język rosyjski – dj**
język włoski – pr**
język włoski – dj**

 

11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek język polski – pr
fizyka i astronomia – pp, pr
fizyka – pr
matematyka – pr
filozofia – pp, pr
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
historia sztuki – pp, pr
historia muzyki – pp, pr
wiedza o tańcu – pp, pr
14 wtorek chemia – pp, pr
historia – pp, pr
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 11 sierpnia 2020 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja   i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - do 30 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 30 września 2020 r.