Matura

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW – 3 lipca 2020

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW po poprawkach – 11 września 2020

 

CZĘŚĆ USTNA

od 4 do 22 maja 2020r. języki obce nowożytne Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 22 maja 2020r. język polski

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Maj 2020r. Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr*
5 wtorek matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna pp+pr
6 środa język angielski - pp język angielski – pr+dj
7 czwartek matematyka – pr filozofia pp+pr
8 piątek biologia – pp+pr wiedza o społeczeństwie pp+pr
9,10 – sobota, niedziela
11 poniedziałek chemia pp+pr informatyka pp+pr
12 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki – pr+dj
13 środa geografia pp+pr historia sztuki pp+pr
14 czwartek język rosyjski - pp język rosyjski – pr+dj
15 piątek język francuski - pp język francuski – pr+dj
16,17 – sobota, niedziela
18 poniedziałek fizyka i astronomia  pp+pr historia pp+pr
19 wtorek język hiszpański - pp język hiszpański – pr+dj
20 środa język włoski –pp
język łemkowski pp+pr
język włoski – pr+dj
21 czwartek Języki mniejszości narodowych – pp,
Język kaszubski – pp+pr
wiedza o tańcu pp+pr
historia muzyki pp +pr
język mniejszości narodowych - pr

 

*pp – poziom podstawowy pr – poziom – rozszerzony dj – poziom dwujęzyczny

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

 

CZĘŚĆ USTNA

od 1 do 6 czerwca 2020r. języki obce nowożytne Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 1 do 6 czerwca 2020r. język polski

 

CZĘŚĆ PISEMNA

Czerwiec 2020r. Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr*
2 wtorek matematyka - pp matematyka – pr
3 środa język angielski - pp język angielski – pr+dj
4   czwartek   wiedza o społeczeństwie pp+pr filozofia pp+pr
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki pp+pr
5 piątek biologia pp+pr Informatyka pp+pr
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek chemia pp+pr geografia pp+pr
9 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki – pr+dj
10 środa język francuski - pp język francuski – pr+dj
11 czwartek Boże Ciało  
12 piątek dzień bez egzaminów  
13,14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek język rosyjski - pp język rosyjski – pr+dj
16 wtorek fizyka i astronomia pp+pr historia pp+pr
historia muzyki pp+pr
wiedza o tańcu pp+pr
17 środa język hiszpański - pp język hiszpański – pr+dj
18 czwartek język włoski - pp język włoski – pr+dj
19 piątek język mniejszości narodowych - pp język mniejszości narodowych – pr,
język kaszubski – pp+pr
język łemkowski –pp+pr
zadania w języku obcym

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna – 24-25 sierpnia 2020 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.