Egzaminy z kwalifikacji

Terminy egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szczegółowe informacje na stronie OKE WARSZAWA.

STYCZEŃ 2020

 

10 stycznia 2020 - egzamin pisemny

godzina SG IIP IP 21 22
10:00       AU.35  
12:00 A.22 A.27 A.36 T.14 T.14

 

TERMINY EGZAMINÓW – egzamin z kwalifikacji styczeń 2020, EGZAMINY PRAKTYCZNE

Data Godzina SG 21
9.01.2020 9:00 TG.14  
13:00 T.14  

 

Data Godzina Sala 80 Sala 81 Sala 68 Sala 48
13.01.2020 9:00 A.22   A.22  
14.01.2020 9:00 A.27 A.27 A.27  
15.01.2020 9:00   AU.35    
16.01.2020 9:00 A.36 A.36 A.36  
17.01.2020 8:00 AU.29 AU.29 A.26