Dla Kandydata

Drogi ósmoklasisto zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży


Komunikat w sprawie terminów naboru do klas pierwszych.

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej       

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Oferta

W roku szkolnym 2020/2021 przyjmujemy do następujących oddziałów:

  • TECHNIK EKONOMISTA 1 oddział
  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 1 oddział
  • TECHNIK HANDLOWIEC 1 oddział
  • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 1 oddział

 

Regulamin rekrutacji

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie (od 27 kwietnia 2020r)

 


Badania lekarskie

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Warszawie
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Technikum nr 10 
ul. Szczęśliwicka 46, Warszawa 
22 823 14 36 (sekretariat) 
sekretariat@zse4.waw.ids.pl