Dla Kandydata

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

 


Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Oferta

W roku szkolnym 2020/2021 przyjmujemy do następujących oddziałów:

  • TECHNIK EKONOMISTA 1 oddział
  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 1 oddział
  • TECHNIK HANDLOWIEC 1 oddział
  • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 1 oddział

 

Regulamin rekrutacji

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie (od 27 kwietnia 2020r)

 


Dni otwarte

Pierwszy dzień otwarty :  14 marca 2020 roku, godzina 10:00 (sobota)

Drugi dzień otwarty :   12 maja 2020 roku, godzina 17:00 (wtorek)


Badania lekarskie

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Warszawie
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Technikum nr 10 
ul. Szczęśliwicka 46, Warszawa 
22 823 14 36 (sekretariat) 
sekretariat@zse4.waw.ids.pl