Witamy na stronie naszej szkoły

W Zespole Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego uczą się młodzi, kreatywni ludzie o różnorodnych zainteresowaniach, myślący o zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do wykonywania w przyszłości atrakcyjnego zawodu. Profil naszej szkoły określają takie kierunki, jak: ekonomia, handel, turystyka, reklama. Jesteśmy świadomi, że konkretne umiejętności są dziś w cenie. Wykwalifikowani technicy to obecnie najbardziej poszukiwani fachowcy. Wybór  technikum często ułatwia dalszą karierę, gdyż absolwenci tych placówek są dziś bardzo pożądanymi kandydatami na renomowane wyższe uczelnie.

Nasza szkoła sprzyja rozwojowi uczniów i stwarza bezpieczną, przyjazną atmosferę.

Istniejemy już ponad 40 lat. Siedziba szkoły znajduje się w niedalekim sąsiedztwie Dworca Zachodniego, co umożliwia wygodny dojazd również uczniom mieszkającym poza Warszawą.

W szkole pracuje bardzo dobrze przygotowana merytorycznie kadra pedagogiczna. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, dopasowując je do potrzeb współczesnego rynku.

Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych , a uczniowie biorą udział w licznych konkursach na różnym szczeblu.

Do nauki w Zespole Szkół nr 4 zachęca również prężnie działający Samorząd Uczniowski, który stara się uatrakcyjnić szkolną codzienność.